Carl Christian Ebbesen

Kultur- og Fritidsborgmester formand for juryen


Jesper Christensen

Socialborgmester


John Andersen

Repræsentant for Teknik- og miljøudvalget


Per Vandrup

Repræsentant for Folkeoplysningsudvalget


Lenette Vacher

Repræsentant for Frivilligcentrene


Vibeke Molin

CSR – Projectmanager, Skandia


Mikkel Klausen

CSR-chef, KMD


Jonas Keiding Lindholm

Vicegeneralsekretær, Red Barnet


Vibeke Vinther

National Director, Mellemfolkeligt Samvirke

Kommentarer